Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování

Vydáno:

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se konal kulatý stůl, jehož cílem bylo seznámit se se s problematikou sociálního začleňování v rámci městské části Praha 3, představit možné nástroje podpory, předat příklady dobré praxe, započít diskusi k hledání možností práce se školou a s okolní a rodičovskou veřejností.  

Související dokumenty

Pracovní situace

Zákonný zástupce
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Manuál krizové komunikace
Žákovská a studentská samospráva
Organizace odborné praxe - směrnice
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Oblasti plánování zaměstnanců

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Ubytování v internátu
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Dobrovolnická práce
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí