Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest

Právní předpisy, metodika, informace

Související dokumenty

Pracovní situace

Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Zákonný zástupce
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Individuální konzultace na půdě školy
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření

Poradna

Výuka Aj
Problémy ve třídě
Výuka plavání a omluvenky
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Počet žáků ve třídě
Provoz MŠ
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Nehodnocení
Vracení úplaty
Žák v zahraničí
Hodnocení v náhradním termínu
Poskytnutí informací třetí osobě
Náhrada druhého cizího jazyka
Rozsah a obsah hodnocení žáka

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN mimořádné opatření - testování žáků ve školách
MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři