Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest

Vydáno:

Právní předpisy, metodika, informace

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN mimořádné opatření - testování žáků ve školách
MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Pracovní situace

Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Zákonný zástupce
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Individuální konzultace na půdě školy
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Žákovská a studentská samospráva
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Voucher místo zrušeného zájezdu

Poradna

Hodnocení v náhradním termínu
Online výuka
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Počet žáků ve třídě
Provoz MŠ
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Nehodnocení
Vracení úplaty
Žák v zahraničí
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Pracovní náplň
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny