ZUŠ Říčany - partnerská škola Národního divadla v sezóně 2022/2023

Vydáno: 6 minut čtení

Shodou určitých náhod, příležitostí, nadšení našich žáků a také díky oboustranné snaze vstoupit do projektu a začít ho z teoretické roviny realizovat, se naše základní umělecká škola stala pro sezónu 2022/2023 partnerskou školou pražského Národního divadla. Jsme za tuto zkušenost velmi rádi, zvlášť když se týká žáků všech věkových kategorií, a navíc napříč obory.

ZUŠ Říčany – partnerská škola Národního divadla v sezóně 2022/2023
Mgr.
Iveta
Sinkulová
MBA
ředitelka ZUŠ Říčany
Jak to všechno začalo?
Vlastně velmi nenápadně. Jednoho dne při kontrole e-mailové pošty. Jedna ze zpráv byla i z Národního divadla, hromadně odeslána do všech škol. A pak už jen stačilo e-mail otevřít, zjistit, co je v ND nového, pročítat ho a

Související dokumenty

Pracovní situace

Vysvědčení v základních uměleckých školách
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Kariérové poradenství
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Spolupráce rodiny a školy
Aplikace bio-optimalizovaného pro-kognitivního osvětlení do školských zařízení
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Řízení distanční výuky
Jak vytvořit správně online „rodičák“?
Školní družina a kritéria ČŠI
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole

Poradna

Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Bezpečnost
Kvalifikace