Řízení distanční výuky

Vydáno:

Distanční výuka se v současné době stala nedílnou součástí pedagogického procesu. Před řediteli škol tak vyvstala nutnost rozšířit své manažerské dovednosti i v této oblasti. Za základní kroky při řízení distanční výuky lze považovat: