Příplatek za vedení – nároková složka platu

V souladu s § 124 odst. 1 zákoníku práce přísluší vedoucímu zaměstnanci příplatek za vedení, a to podle stupně řízen a náročnosti řídící práce.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Účast na školení během víkendu
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Odnětí osobního ohodnocení
Odměňování platem
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Osobní příplatek – nenároková složka platu
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog

Poradna

Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Specializační příplatek a dohoda o provedení práce pedagožky na mateřské dovolené
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Školní psycholog a jeho financování
Zvláštní příplatek za třídnictví za poměrnou část měsíce
Odvolání ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Kariérový poradce
Příplatek u DPP ve školství za školu v přírodě

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků