Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek

Dostanete-li od zákonného zástupce žáka prohlášení, ve kterém odmítá, aby jeho dítě nosilo roušky ve společných prostorách školy, pak doporučujeme snažit se především o vysvětlení situace, která není rozhodnutím ředitele školy, protože mimořádné opatření vydalo Ministerstvo zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani/

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Zákonný zástupce
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Vracení úplaty
Odpovědnost
Zmocnění zdravotníka
Poskytnutí informací třetí osobě

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
150/2002 Sb. soudní řád správní

Nařízení vlády

258/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů