Řízení změny

Vydáno:

V českých školách je poslední dobou hodně změn a slýcháme od ředitelů, že je potřeba mít trochu klidu na práci. Přesto se odvažujeme přijít s tématem řízení změny a ukázat, že právě v době častých změn a neodhadnutelné budoucnosti je žádoucí se v procesu změny dobře orientovat. Změna má svoje etapy, svoje zákonitosti a jistě v nich najdete inspiraci.

Každá škola je samozřejmě v jiné situaci, má jiné okolí, různé zřizovatele, rodiče, žáky. Přesto existují jisté rámce a zákonitosti, o nichž bychom doporučovali řediteli školy přemýšlet a citlivě je aplikovat na prostředí své vlastní školy. To, co je pro nějakou školu samozřejmostí, může být pro jinou školu poměrně velikým oříškem, což ovšem neznamená, že se nemá ředitel o proměnu pokoušet.

Samostatnou otázkou je zvládání negativních reakcí, které často změna či pouhá informace o jejím plánování přináší. Lidé ovšem vůbec nemusejí být pohodlní, špatní či konzervativní, ale nemusejí změnám rozumět, mohou se obávat, mohou mít málo informací či špatné zkušenosti s jinými změnami. Je dobré pochopit možné příčiny nesouhlasu členů týmu, přemýšlet o nich a v co nejvyšší míře je eliminovat – třeba otevřenou a jasnou komunikací, podporou i vtažením pracovníků do jednotlivých etap řízení změny.