Recepty

Vydáno: 2 minuty čtení

Pozn. redakce: Tento článek shromažďuje recepty, které vznikly v rámci soutěže Nejlepší recepty našich babiček. Zde vaří společně žáci školní družiny a obyvatelé Centra sociálních služeb. Díky spolupráci vzniká společně připravená kuchařka nejlepších receptů. Ve Speciálu pro školní jídelny 1/2023 jsme publikovali na straně 22-27 v článku Recepty i taková jídla, které nejsou vhodná pro školní stravování. Jednalo se především o představení projektu jako takového, za nedostatečné upřesnění a tím vzniklé nedorozumění se omlouváme. Tento článek je pokračováním výše zmíněné kuchařky.

Recepty

Související dokumenty

Pracovní situace

Spotřební koš
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Tematická zpráva ČŠI 2017
Novela vyhlášky o školním stravování
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Stravování „cizích strávníků“
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Provozovatelé stravovacích služeb
Hygiena potravin a legislativa
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování dietního stravování v MŠ
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Nevyzvednutý přeplatek stravného ve školní jídelně
Příspěvek na stravné u pedagogů s různou odpracovanou dobou
Stravenkový paušál
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Stravování české školní inspekce
Daňová uznatelnost výdajů na stravování při školní akci
Odpis zboží ze skladu
Zdravotní průkaz
Dietní stravování
Soukromá škola - stravování