Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy - 6. část

Vydáno: 6 minut čtení

A jsme na konci abecedy! Jejím prostřednictvím jsme si společně připomněli manažerské termíny, které svými činnostmi jako ředitelky mateřských škol naplňujete. V poslední části seriálu dodáme poslední čtyři písmena abecedy, a tedy i čtyři termíny, které jsou ve vaší praxi využitelné.

Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy – 6. část
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala, Praha, lektorka a konzultantka v oblasti vzdělávání
T – tým
„Moje

Související dokumenty

Pracovní situace

Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Řízení změny
Plány činnosti - srpen 2021
Kalendář
Začínající učitelé
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Řízení distanční výuky
Školní družina a kritéria ČŠI
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Měsíční plán zahájení školního roku
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Míra vzdělávací povinnosti
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Dietní stravování
Akce v mateřské škole přes noc
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Předškolák a očkování
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru

Články

Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy - 4. část
Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy - 3. část
Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy - 5. část
Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy - 1. část
Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy - 2. část