Kalendář

Vydáno:

Přehled povinností, důležitých událostí či připomínka zajímavých informací sestavených dle legislativy, pokynů MŠMT, pravidel ČŠI či dalších institucí ovlivňujících oblast školství

 

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Plány činnosti - srpen 2021
Plány činnosti - červenec 2021
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Výroční zpráva o činnosti školy
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Školská rada - základní údaje

Poradna

DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Předávání agendy
Úvazek