2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku

Vydáno:

Plán činnosti mateřské školy na 1. pololetí školního roku 2022/2023

Související dokumenty

Zákony

67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
310/2018 Sb. o krajských normativech

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Oblasti plánování zaměstnanců
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Plán vlastního hodnocení
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Kalendář
Nástroje vlastního hodnocení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Míra vzdělávací povinnosti
Sloučení škol
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Směrnice
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Úvazky
Střídavá péče
Úvazek kuchaře
Home office
Intervence
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Platová třída 13
Volby do školské rady
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců