Plány činnosti - srpen 2021

Vydáno:

Kontrolní listy pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy - měsíc srpen

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Ukončení školního roku
Měsíční plán zahájení školního roku
Plán vlastního hodnocení
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Nástroje vlastního hodnocení
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Poradna

Míra vzdělávací povinnosti
Sloučení škol
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Předškolák a očkování
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Přestup z VŠ na VOŠ
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Ukončení pracovního poměru