Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy - 3. část

Vydáno: 6 minut čtení

Nový rok 2023 před námi, čas utíká a i my se posunujeme v manažerské abecedě. Máme za sebou prvních osm písmen a nyní se podíváme na čtyři další a vymezíme si interní komunikaci, zájmeno já jako kouzlo odstranění konfliktů, dále zmíníme krizi, a nakonec si povíme o lídrovství.

Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy – 3. část
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
ředitelka ZŠ Bohumila Hrabala, Praha, lektorka a konzultantka v oblasti vzdělávání
I – interní komunikace

Související dokumenty

Články

Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy - 1. část
Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy - 4. část
Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy - 2. část
Manažerská abeceda ředitelky mateřské školy - 5. část

Pracovní situace

Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Manuál krizové komunikace
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Spolupráce pedagogických pracovníků
Řízení změny
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Řízení distanční výuky
Školní družina a kritéria ČŠI
Začínající učitelé
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Měsíční plán zahájení školního roku
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Kalendář
Komunikační strategie školy - šablony
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?

Poradna

Podání léku dítěti s epilepsií
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP