Efektivní a partnerská komunikace školky s rodiči

Vydáno: 6 minut čtení

Pro fungující vztah je třeba péče a zájem obou stran. Bez vzájemného respektu, dialogu a spolupráce se neobejde. Platí to i pro vztah rodina–školka. A protože někteří pedagogové tvrdí, že kontakt s rodiči je na jejich práci to nejtěžší a nejvíc stresující, podívali jsme se, jak to funguje v MŠ Pod Špilberkem v Brně. Nechte se inspirovat tipy, jak navázat vztahy s rodiči a jak zlepšit komunikaci ve školce!

Efektivní a partnerská komunikace školky s rodiči
Autorský tým APIV B
Principy kvalitní komunikace se školou
Problém ve vztazích způsobuje obvykle problém s komunikací. Aby byla komunikace kvalitní, je třeba, aby byla pro obě strany otevřená a transparentní. Jaké jsou nejčastější výtky směřující na školky?
*
Že rodina a školka (škola) jsou příliš jasně oddělené instituce. Setkávají se a komunikují, až když vyvstane nějaký problém.

Související dokumenty

Pracovní situace

Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Komunikační strategie školy - šablony
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Povinné předškolní vzdělávání
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování dietního stravování v MŠ
Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Podání léku dítěti s epilepsií
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost