Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv

Vydáno:

Doporučení je určeno zejména ředitelkám a ředitelům mateřských škol, jejichž zřizovatelem jsou obce či svazky obcí, krajským úřadům, které posuzují odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte, zřizovatelům, České školní inspekci, rodičům či jiným zákonným zástupcům dětí a široké veřejnosti.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Povinné předškolní vzdělávání
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Plán činnosti střední školy na měsíc únor 2024
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Přerušení a zastavení správního řízení
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Doplňkové děti - MŠ
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Počet dětí ve třídě MŠ II

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv