Individuální vzdělávací plán v mateřské škole

Vydáno:

Z doslovného znění školského zákona vyplývá, že podle individuálního vzdělávacího plánu se mohou vzdělávat pouze žáci (tj. žáci základní školy a střední školy, resp. konzervatoře) a studenti (tj. studenti vyšší odborné školy) (viz § 18 školského zákona).

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Individuální výchovný plán
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Žádost o individuální vzdělávací plán, který je podpůrným opatřením
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Výchovný poradce a žáci s SVP
VP a speciálně pedagogické centrum

Poradna

Platová třída
Akce v mateřské škole přes noc
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Individuální vzdělávání
Ukončení pracovního poměru
IVP
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Nařízení vlády

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě