Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Vydáno:

Některé výchovné či vzdělávací problémy již mohou mít své závažnější příčiny ve vývoji, zdravotním stavu nebo sociálním původu dětí a je zapotřebí, aby těmto dětem byla věnována zvláštní pozornost a péče při vzdělávání.

Související dokumenty

Zákony

82/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Individuální vzdělávací plán
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Individuální výchovný plán
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Výchovný poradce a žáci s SVP

Poradna

Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Doprovod do školy
Individuální vzdělávání
IVP
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Individuální vzdělávání
Úvazek asistenta
IVP
Příplatek
Platová třída
Kvalifikace
Pracovní smlouva
Prodloužení zkušební doby