Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Školní psycholog na střední škole
Individuální výchovný plán
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Výchovný poradce a žáci s SVP
VP a speciálně pedagogické centrum
Žádost o individuální vzdělávací plán, který je podpůrným opatřením

Poradna

Přestup z VŠ na VOŠ
Individuální vzdělávání
IVP
Kvalifikace
Individuální vzdělávání
IVP
Pomůcky
Platová třída
Vyživovací povinnost
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu