Počet dětí ve třídě MŠ II

Plné znění otázky

Podle §2 vyhlášky o předškolním vzdělávání se při zařazení dítěte s podpůrným opatřením (viz odst. 5) nebo dítěte mladšího 3 let (viz odst. 6) nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje.

V odstavci 3 je uvedený počet 24 dětí. Vyplývá tedy z tohoto, že pokud je ve třídě zařazeno dítě s PO nebo dítě mladší tří let, nemůže se uplatnit výjimka podle §23 odst. 5 školského zákona a třída se může naplnit maximálně do počtu 24 dětí (i v případě, že má MŠ povolenou výjimku)? (Neberu nyní v potaz odst.7. Mám na mysli situaci, kdy PO jsou známá již předem.) Pokud je třída menší a dle hygienických norem se může naplnit max. 20 dětmi, uplatní se také snížení počtu? Např. je do třídy zařazeno 1 dvouleté dítě, může se třída naplnit do počtu 20 nebo 18 dětí?

Odpověď