Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ

Vydáno:

V rámci profese učitelky MŠ je téma psychické odolnosti velmi podstatné. Péče o vlastní psychickou stabilitu (která ovlivňuje základní ladění každého, vnímání, komunikaci, mentální kapacitu, empatii, schopnost řešit konflikty atd.) je na předních místech v každém zaměstnání, kde se pracuje s lidmi. Učitelka mateřské školy pracuje s velmi malými dětmi, jejichž nervová soustava není vyzrálá, a proto je nezbytné mít v našem školském systému dostatečně odolné a psychicky stabilní učitelky. Nejen proto, aby je práce s dětmi bavila, měly z ní radost a mohly tuto energii předávat dále dětem, ale především proto, aby učitelka mohla dobře učit a nebyla ve stresu, protože ve stresu se nikdo nic nového nenaučí. Jen přežívá. Člověk na hranici své psychické kapacity, na pokraji zhroucení nebo vyhoření nemá dobrou energii pro kontakt s dětmi. Práce ho nebaví, netěší, vše nového ho otravuje, vše je problém, nic se nedaří, vše je špatné…

Související dokumenty

Pracovní situace

Syndrom vyhoření a jeho prevence
Zvyšování psychické odolnosti pedagogů
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Školní psycholog na střední škole
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Adaptační kurzy
Školní metodik prevence
Ochrana pedagogů
Závodní stravování
Adaptace zaměstnanců
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Jednání výchovné komise

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ