Cestovní náhrady

Vydáno:

V regionálním školství jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci vysíláni na pracovní cesty a v souvislosti s tím jim vzniká nárok na cestovní náhrady. V tomto článku vysvětlím, v jakých dalších případech může mít zaměstnanec na cestovní náhrady nárok a jaké druhy cestovních náhrad známe.

 

Cestovní náhrady
Mgr.
Martin
Kaplán
právník ČMOS PŠ
Cestovní náhrady jsou finančním plněním poskytovaným zaměstnavatelem za cestovní výdaje vynaložené zaměstnancem v souvislo

Související dokumenty

Pracovní situace

Účast na školení během víkendu
Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Postavení těhotných žen v pracovním právu
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Výměra dovolené pedagogických pracovníků
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Odměňování platem
Pracovní náplň
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Odměna – nenároková složka platu

Poradna

Ukončení pracovního poměru
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Prodloužení zkušební doby
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Cestovné učitelů během školní akce
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Přijetí dítěte do MŠ
Výkaz práce a cestovní náhrady při dvoudenním školení zaměstnanců školy
Proplacení pracovní cesty
Akce v mateřské škole přes noc
Úvazek