Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele

Související dokumenty

Pracovní situace

Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Změna pracovního poměru
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Postup před vznikem pracovního poměru
Založení a vznik pracovního poměru
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi

Poradna

Jmenování ředitele
Jmenování ředitele
Střet zájmů
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Odvolání
Úvazek
Nepedagog jako zástupce ředitele
Zástupce ředitele
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vzory