Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Změna pracovního poměru
Postup před vznikem pracovního poměru
Založení a vznik pracovního poměru
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Vznik pracovního poměru – den nástupu do práce
Zkušební doba
Informování o obsahu pracovního poměru
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Odvolání
Úvazek
Střet zájmů
Úvazky
Střídavá péče
Úvazek kuchaře
Home office
Míra vzdělávací povinnosti
Vedoucí kuchařka
Intervence
Platová třída 13
Sloučení škol
Volby do školské rady
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy