Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ

Vydáno:

Dne 16. 3. jsem po dohodě se zřizovatelem rozhodla o omezení provozu naší MŠ v souvislosti se současnou situací. Mám již za měsíc březen snížit výši NEI příspěvku, „školné“, když k omezení provozu došlo až po 15. 3., který je termínem splatnosti úplaty za předškolní vzdělávání za březen? Prosím o osvětlení, jak danou situaci řešit. A dále v případě, že bude MŠ uzavřena např. i po celý duben, znamená to nulovou výši za úplatu za předškolní vzdělávání? Jak si vyložit příslušný § odst. 5 vyhlášky o předškolním vzdělávání?

Související dokumenty

Pracovní situace

Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
První kroky při vymáhání dlužného školného
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb.
Bezplatné poskytování učebnic
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Šablony od A do Z
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy

Poradna

Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání