Účast na školení během víkendu

Vydáno:

Součástí většiny zaměstnání je i pravidelné prohlubování kvalifikace. S ohledem na to, aby toto prohlubování nenarušovalo běžný pracovní proces, probíhá často po pracovní době nebo o víkendech. Zaměstnavatelé ovšem obvykle nevědí, jaké důsledky z takového víkendového školení pro zaměstnavatele plynou a považují jej za soukromou záležitost zaměstnance.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Indispoziční volno
Práce přesčas
Cestovní náhrady
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Specifika školství a pracovní cesty
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Stávka a přespočetné hodiny
Určení tzv. přespočetné (nadúvazkové) hodiny
Evidence a proplácení tzv. přespočetných (nadúvazkových) hodin
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Pracovní doba pedagogického pracovníka

Poradna

Pracovní cesta ve svátek
Proplacení pracovní cesty
Koordinátor ŠVP
Zvláštní příplatek mistra odborného výcviku
Povinnost učitele zúčastnit se adaptačního kurzu
Cestovní náhrady
Smlouva
Úvazek
Úvazek
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Podnapilý rodič
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Cestovné učitelů během školní akce
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Střet zájmů

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce