Účast na školení během víkendu

Vydáno:

Součástí většiny zaměstnání je i pravidelné prohlubování kvalifikace. S ohledem na to, aby toto prohlubování nenarušovalo běžný pracovní proces, probíhá často po pracovní době nebo o víkendech. Zaměstnavatelé ovšem obvykle nevědí, jaké důsledky z takového víkendového školení pro zaměstnavatele plynou a považují jej za soukromou záležitost zaměstnance.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Indispoziční volno
Práce přesčas
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Přespočetné hodiny
Evidence a proplácení přespočetných hodin
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Zařazování učitelů do platových tříd
Specifika školství a pracovní cesty
Cestovní náhrady
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Stávka a přespočetné hodiny
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Platový výměr

Poradna

Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
DVPP
Výpověď
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Školení o víkendu
Příplatek
Platová třída
Odměna za očkování
Příplatek