Výměra dovolené pedagogických pracovníků

Vydáno:

Podle § 213 odst. 3 zákoníku práce činí dovolená pedagogických pracovníků 8 týdnů v kalendářním roce. Jedná se tak o zvláštní výměru, kdy je již přímo ze zákona prodloužena základní výměra (4 týdny) dovolené – deklaruje se tím náročnost a namáhavost práce, kterou pedagogický pracovník vykonává.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Dovolená pedagogického pracovníka při částečném úvazku
Výpočet dovolené
Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Mateřská dovolená
Nařízení dovolené
Čerpání dovolené a volno k samostudiu
Návštěva lékaře
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Postup před vznikem pracovního poměru
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Plán dovolených
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Dovolená
Výpověď
Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP