Výměra dovolené pedagogických pracovníků

Vydáno:

Podle § 213 odst. 3 zákoníku práce činí dovolená pedagogických pracovníků 8 týdnů v kalendářním roce. Jedná se tak o zvláštní výměru, kdy je již přímo ze zákona prodloužena základní výměra (4 týdny) dovolené – deklaruje se tím náročnost a namáhavost práce, kterou pedagogický pracovník vykonává.

Související dokumenty

Pracovní situace

Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Dovolená pedagogického pracovníka při částečném úvazku
Čerpání dovolené po skončení rodičovské dovolené
Výpočet dovolené
Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Mateřská dovolená
Nařízení dovolené
Čerpání dovolené a volno k samostudiu
Návštěva lékaře
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Prohlubování kvalifikace pedagogických pracovníků
Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
eBenefity
Prodloužení pracovní smlouvy v dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení zkušební doby
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Plán dovolených
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)