Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy

Vydáno:

Relativně novým, ale nesmírně důležitým předpisem v oblasti požární ochrany zejména s dosahem do MŠ je vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tento právní předpis se vztahuje spíše na projektové práce a pro přípravu rekonstrukcí, nicméně jeho znalost pomůže ředitelům mateřských škol pochopit souvislosti.

Související dokumenty

Pracovní situace

Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Únikové cesty
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Školní úrazy
Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie
Prověrka bezpečnosti práce
Pracovní úrazy
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Pálení čarodějnic jako školní akce
Stanovisko hasičů k vypouštění lampionů štěstí
Pracovní prostředí
Péče o zaměstnance
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Poučení žáků o BOZ
Požadavky na pracoviště

Poradna

Ukončení předškolního vzdělávání
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ

Vyhlášky

23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Nařízení vlády

11/2002 Sb. , kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů