Za jedna, za dva, za tři, za čtyři, za pět - co se tím žáci naučí?

Vydáno:

„Známkování je ve škole důležité.“ „Bez známek by to nešlo – jak žáky jinak donutíme, aby se učili?“ „My jsme také dostávali známky a neublížilo nám to.“ „V této škole neznámkují, oni mají ty nové, alternativní přístupy.“ „Tady se neznámkuje, to je škola pro hloupé děti.“ Některé z těchto názorů slýchají děti od svých prarodičů, když navštěvují školy, v nichž se neznámkuje. Je pochopitelné, že jsou-li prarodiče ve věku 60+, mají úplně jinou zkušenost a působí či působili v oborech zcela mimo školství, těžko si dokážou představit, co se v současných školách děje. Jiné z uvedených citátů ale můžeme zaslechnout i mezi učiteli, dokonce je ani neříkají jen ti, kteří by se svým věkem blížili důchodu. Prostě jen mají za to, že známkování je nedílnou součástí škol. Pak se ale mezi učiteli najde i mnoho těch, kteří si to nemyslí.

Za jedna, za dva, za tři, za čtyři, za pět – co se tím žáci naučí?
doc. PhDr.
Lenka
Krejčová
Ph.D.
DYS-centrum® Praha z. ú.; ZŠ „Poznávání“, s. r. o.; katedra psychologie FF U
Známky neboli klasifikace patří k tradičním charakteristikám edukačního procesu. Všichni současní dospělí mají zkušenost, že dostávali ve škole známky, pamatují si, z čeho měli jedničky, dvojky, trojky, čtyřky či pětky. Vzpomínají si patrně dodnes, které známky převažovaly, v jakých vyučovacích předmětech dostávali různé známky, možná si dodnes pamatují nějakou nespravedlnost, která s udělením z

Související dokumenty

Pracovní situace

Hodnocení pedagogického pracovníka
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Procvičování, domácí úkoly
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Úvod do formativního hodnocení
Formativní hodnocení v praxi učitele
Učící se komunity učitelů
Školní družina a kritéria ČŠI
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Řízení pracovního výkonu

Poradna

Výuka plavání a omluvenky
Nehodnocení
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Hodnocení v náhradním termínu