Procvičování, domácí úkoly

Vydáno:

Legislativní pohled

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Novela vyhlášky o základním vzdělávání
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Školní družina a kritéria ČŠI
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Školní řád pro základní umělecké školy
Vysvědčení
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem

Poradna

Úplata za ŠD
Nehodnocení
Uvolnění z výuky
Řády učeben
Začátek vyučování
Individuální vzdělávání
Hodnocení v náhradním termínu