Procvičování, domácí úkoly

Vydáno:

Legislativní pohled

Související dokumenty

Pracovní situace

Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Školní družina a kritéria ČŠI
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Vysvědčení
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Školní řád pro základní umělecké školy
Co je to whistleblowing?
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?

Poradna

Výuka plavání a omluvenky
Individuální vzdělávání
Úplata za ŠD
Nehodnocení
Uvolnění z výuky
Řády učeben
Začátek vyučování
Hodnocení v náhradním termínu
Poskytnutí informací třetí osobě
Zákaz používání mobilu v budově školy
Náhrada druhého cizího jazyka
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)