Hodnocení pedagogického pracovníka

Vydáno:

Zákoník práce v § 11 hovoří o vedoucích zaměstnancích, kteří jsou „oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.“ Ředitel školy je zcela jistě vedoucím zaměstnancem, takže kontrola spadá do jeho každodenní činnosti.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Řízení pracovního výkonu
Hodnocení pracovního výkonu
Hodnoticí rozhovor
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Školní družina a kritéria ČŠI
Hodnocení a evaluace
Odnětí osobního ohodnocení
Hospitace
Autoevaluace
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Účast na školení během víkendu
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Ochrana pedagogů
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Čerpání dovolené a volno k samostudiu
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Stres v osobním a pracovním životě učitele

Poradna

Výuka plavání a omluvenky
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Nehodnocení
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Učitel autoškoly a adaptační období
Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Hodnocení v náhradním termínu