Úvod do formativního hodnocení

Formativní hodnocení. Pro někoho ideální způsob vedení výuky, pro jiného prázdný pojem a jen další požadavek České školní inspekce. Pojďme si říct, jak to ve skutečnosti s formativním hodnocením je a jak ho vědomě a systematicky aplikovat do praxe.

Související dokumenty

Pracovní situace

Formativní hodnocení v praxi učitele
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Zákonný zástupce
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Školní družina a kritéria ČŠI
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Učící se komunity učitelů
Vysvědčení na základní škole
Vysvědčení na střední škole
Vysvědčení v základních uměleckých školách

Poradna

Výuka Aj
Problémy ve třídě
Výuka plavání a omluvenky
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Nehodnocení
Žák v zahraničí
Hodnocení v náhradním termínu
Poskytnutí informací třetí osobě
Náhrada druhého cizího jazyka
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen