Formativní hodnocení v praxi učitele

Vydáno:

Jakákoliv změna v oblasti školství a vzdělávání by měla vycházet z postupů, které byly ověřeny výzkumy, pilotovány na reprezentativním vzorku škol a mají prokazatelný dopad na zlepšení učení žáků. Formativní hodnocení je již řadu let pevnou součástí mnoha zahraničních vzdělávacích systémů, a jakkoliv je jeho zavedení časově náročné, jedná se o směr, kterým se i naše školství musí vydat.

Související dokumenty

Pracovní situace

Úvod do formativního hodnocení
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Školní družina a kritéria ČŠI
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Učící se komunity učitelů
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Vysvědčení na základní škole
Vysvědčení na střední škole
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Nástroje vlastního hodnocení

Poradna

Hodnocení v náhradním termínu
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Nehodnocení
Žák v zahraničí
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz