Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky

Vydáno:

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky má právo podat každý žák střední školy bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem školy, ve které se žák vzdělává (§ 82 školského zákona).

Související dokumenty

Pracovní situace

Hodnotitel
Hodnocení maturitní zkoušky
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Komisionální zkouška žáka střední školy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Zkušební maturitní komise
Maturita - pracovní listy
Zkoušky společné a profilové části
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list
Zadavatel
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Absolutorium - konzervatoř

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Platnost zkoušky
Ubytování v internátu
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Výuka plavání a omluvenky
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dobrovolnická práce
Kvalifikace
Nehodnocení
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Dny volna před maturitou
Hodnocení v náhradním termínu
Poskytnutí informací třetí osobě
Náhrada druhého cizího jazyka
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád