Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky

Vydáno:

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky má právo podat každý žák střední školy bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem školy, ve které se žák vzdělává (§ 82 školského zákona).