Mnemotechnické pomůcky, 1. část

Vydáno: 5 minut čtení

Vítám vás u seriálu o mnemotechnických pomůckách. V tomto úvodním článku se budu věnovat asociacím, bez nichž by mnemotechnické pomůcky nemohly existovat. Na svých kurzech se často setkávám s otázkou: "Proč jsem o něčem podobném nikdy neslyšel ve škole?" Jsem přesvědčena, že s mnemotechnickými pomůckami se setkal každý, jen jim nebyl věnován dostatečný prostor. Určitě znáte větu "Šetři se, osle!", ve které je zašifrován poloměr (nebo to byl průměr?) zeměkoule (6 378 km). Jednotlivé slabiky slov foneticky napovídají pořadí číslic. Na konci článku vám prozradím jednoduchou asociaci, díky které si už budete vždy jisti, že řeč je o poloměru zeměkoule.

 

Mnemotechnické pomůcky
Ing.
Pavlína
Boučková
trenérka paměti a lektorka kurzů o paměťových metodách
Asociace
je jednou ze zákonitostí učení a vývoje celé psychické činnosti; týká se nejen spojování počitků, vjemů a představ, nýbrž i citů, a tedy spojování obrazů s chováním a činností (Linhart, 1987). Při asociativním myšlení si tedy novou informaci přiřadíte k něčemu, co již znáte, právě díky vytvořené asociaci. Nabízí se zdánlivě logický argument - proč si při ukládání nové informace do paměti musím ještě navíc uložit asociaci? Pokud je asociace vytvořena správně, stává se pro mozek lépe zapamatovatelná než prostá informace, kterou by jinak musel zpracovat nezáživným memorováním.
Každý člověk má jedinečnou množinu počitků, vjemů, představ i citů. Ideální řešení je tedy tvořit asociace vlastní, případně ve skupině. Je daleko efektivnější vést děti tak, aby si asociace vymyslely samy, než jim předkládat již hotový produkt. Při takovém postupu hrozí zbytečné zatížení myšlení asociacemi, které dětem nebudou fungovat.
Jak tedy asociace tvořit? I když máme každý osobitý způsob myšlení, založený na unikátním souboru znalostí, některé obecné zásady existují.
Asociace má být:
-
vizualizovatelná - měla by se dát namalovat;
-
osobní - vy jste v ní hlavní postava;
-
logická - k nové informaci přiřazujte to, co je s ní nějakým způsobem logicky spjato;
-
neobvyklá - čím je představa neobvyklejší, tím lépe asociace funguje;
-
emotivní a smyslová - přidejte pocity, případně smyslové vjemy (např. chuť nebo čich);
-
dynamická (gesto, pohyb) - vnese do asociace akci.
Postup tvoření asociace:
1.
Přijměte fakt, že asociovat se dá cokoli s čímkoli. Pokud si řeknete, že to "nejde", vaše myšlení vám dá ochotně za pravdu a najít vhodnou asociaci pro vás bude daleko těžší.
2.
Chvilku zkoumejte, jestli vám hlava sama nenabídne nějakou spojitost. Obecně platí, že první asociace je nejlepší, i když se zdá často neprosto nesmyslná. Zaměřte se na další významy slov nebo jejich částí. Nespěchejte, vytvořte si vjem, který v sobě zahrnuje jak vizuální obraz, tak pocity a smyslové prožitky. Asociaci také můžete vyjádřit piktogramem.
3.
Proveďte zpětnou kontrolu. Pokud se požadovaná informace okamžitě vybaví, asociace funguje. Pokud trvá vybavení déle, znovu ji důkladně prožijte, přidejte smyslové vjemy, zaměřte se na detaily obrazu. Pokud ani poté asociace nefunguje, opusťte ji a vytvořte si jinou.
Každý člověk myslí jinak, proto nikdy nekritizujte dětem asociace, pokud jim fungují!
Praxe mi potvrdila, že děti jsou v tomto způsobu myšlení daleko pružnější a vynalézavější než dospělí.
Cvičení
Vytvořte asociace, které vám pomohou zapamatovat si nejvyšší hory následujících pohoří:
-
Krkonoše/Sněžka,
-
Hrubý Jeseník / Praděd,
-
Šumava/Plechý.
Pokud vás hned nic nenapadlo, nenechte se odradit, vše je otázkou cviku. Uvádím možný příklad řešení:
-
Krkonoše/Sněžka: Krkonoše mám spojeny s Krakonošem a večerníčkem, který končil většinou tak, že Krakonoš potrestal Trautenberka sněhovou kalamitou. Vjem: Od
Krakonošových
rukou vane
sněhová
vichřice směrem k Trautenberkovi.
-
Hrubý Jeseník/Praděd: V pradávných dobách byli lidé na sebe
hrubí
a dědečkům se říkalo
děd
. Vjem: Starý muž (děd) oblečený v kůži vykřikuje hrubé výrazy a před ním se krčí dítě.
-
Šumava/Plechý: Šumava evokuje
šumění
větru, které je v tomto pohoří znásobeno cinkáním plechových hrnků
(plecháčků)
. Vjem: Vítr kývá přivázanými plechovými hrnky na stromě.
Několik příkladů pro aktivizaci asociačního myšlení
-
S kartami Hraj, co chceš: Hráči si postupně berou z hromádky karty a mají za úkol v co nejkratším čase vytvořit co nejnápaditější asociaci mezi dvěma na kartě znázorněnými předměty.
-
Nechte děti napsat na kartičky jednotlivá slova a ta pak nahodile losovat. Při výuce využijete asociace například při poznávání vlajek států, zapamatování si hlavních měst jednotlivých států nebo cizích slovíček.
-
Ukažte libovolný předmět (židle, okno, propiska) a ptejte se, na co vše se dá (v dalším kole na co se nedá) předmět využít. Další možná otázka zní: Co vám předmět připomíná? Vyhrává ten, kdo vymyslí nejoriginálnější odpověď.
-
Všechny aktivity, které podporují smyslové dovednosti, zároveň podporují asociativní myšlení tím, že si děti plní pomyslnou "databanku" smyslových prožitků, které mohou v budoucnosti využít právě při tvoření asociací.
Na závěr slíbená jednoduchá asociace: Osel se přece musí šetřit, a tak dojde sotva do půlky cesty, proto je to poloměr!
V příštím článku se dozvíte, jak si lze díky mnemotechnice zapamatovat více pojmů najednou.
ZDROJE
-
LINHART, J. a kol.
Základy obecné psychologie.
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987.