V červnovém vydání časopisu Řízení školy (ročník 2018) vyšlo několik podnětných článků k "mediálnímu vzdělávání". Jejich shrnutí naleznete v této Pracovní situaci a v přiloženém PDF souboru.

  1. Nesnažme se zastavit digitální revoluci sentimentem ke starým médiím a respektujme mediální kulturu rodičů
  2. RVP pro mediální výchovu zestárly, učitel by měl proto sám vyhledávat nová témata a ta pak řešit ve výuce
  3. Vzdělávací systém potřebuje řádnou aktualizaci
  4. Učíme děti, jak nad problémem přemýšlet, ne co si o něm myslet
  5. Malý průvodce informační džunglí hoaxů a konspirací
  6. Ukážeme, co je datový stín
  7. Není nutné témata mediální výchovy do výuky tlačit násilím, lze je včlenit organicky
  8. Od Vybydlova k rezidentsví aneb Uvědomělý život v mediálním světě
  9. Na základní škole kombinujeme mediální výchovu s informatikou