Možné potíže plynoucí z intelektového nadání

Vydáno:

Většina lidí si pod pojmem intelektově nadané dítě představí dítě chytré a bezproblémové, které je snadné učit i vychovávat a které má život jednodušší než ostatní, protože je pro něj snazší se učit nové věci. Intelektové nadání se však pojí i s mnoha obtížemi, které by si s ním málokdo na první pohled spojoval:

Související dokumenty

Pracovní situace

MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky o základním vzdělávání
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání
Školní psycholog na střední škole
Školní psycholog na základní škole
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Individuální konzultace na půdě školy

Poradna

Ukončení předškolního vzdělávání
Kvalifikace
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Ochrana osobních údajů