Možné potíže plynoucí z intelektového nadání

Vydáno:

Většina lidí si pod pojmem intelektově nadané dítě představí dítě chytré a bezproblémové, které je snadné učit i vychovávat a které má život jednodušší než ostatní, protože je pro něj snazší se učit nové věci. Intelektové nadání se však pojí i s mnoha obtížemi, které by si s ním málokdo na první pohled spojoval:

Související dokumenty

Pracovní situace

MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Individuální konzultace na půdě školy
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Školní psycholog na střední škole
Školní psycholog na základní škole
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Poradna

Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Kvalifikace
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Ochrana osobních údajů
Školní psycholog a jeho financování
Přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku