Mnemotechnické pomůcky, 4. část

Vydáno: 6 minut čtení

Dnes nás čeká svatý grál mnemotechnických pomůcek - metoda loci (někdy také zvaná cesty či paměťového paláce). Tony Buzan ve své knize The Memory Book (u nás vyšla v nakladatelství BizBooks pod názvem Trénink paměti) uvádí návod, jak si je možné za pomoci její rozšířené verze zapamatovat až 10 000 pojmů. Ale vraťme se zpátky na zem a vyložme si základní principy fungování této metody.

 

Mnemotechnické pomůcky
Ing.
Pavlína
Boučková
trenérka paměti a lektorka kurzů o paměťových metodách
Zapamatujete si najednou třeba dvacet pojmů? Pokud nemáte geniální paměť, pravděpodobně ne. A zapamatujete si jeden pojem? No, kdo by si jeden pojem nezapamatoval, že? To je celé kouzlo metody loci. Při její aplikaci si totiž zapamatujete vždy dvacetkrát po jednom pojmu. Na tento proces si předem připravíme cestu se zastaveními. Ke každému zastavení poté přiřadíme jeden pojem (samozřejmě nejlépe při využití asociačních pravidel) a fungování cesty si vyzkoušíme na čtrnácti pojmech, tedy budeme mít čtrnáct zastavení.
Zatímco pojmy v asociativním příběhu se snažíme kombinovat tak, aby na sebe logicky navazovaly, v tomto případě asociativně navazujeme pouze jednotlivý pojem k určitému zastavení. Cesty si můžeme vytvořit různé. Může jít o vlastní byt nebo chatu, naše tělo, cestu do práce nebo třeba dny v týdnu či číselnou řadu. Podmínkou je jednoduchá vizualizace a následné vybavení všech zastavení cesty.
Každá cesta má počátek, směr a cíl (například začnu u dveří, dám se doleva, obejdu obvod místnosti, poté pokračuji do jejího středu). Vhodné je také ujasnit si pořadí ve sporných bodech. Pokud například narazím na dvě zastavení, která na trase potkám ve stejnou chvíli, jsou třeba nad sebou, první přijde na řadu níže položený objekt (například nejprve bude topení, poté parapet a poté okno). Stejná nebo podobná zastavení se do cesty vkládají jen jednou, aby se nepletla. Pokud je tedy v místnosti více stejných oken, do zastavení začleníme pouze první z nich. Výběr jednotlivých zastavení na cestě je velmi individuální, protože každý se soustředí na jiné věci. Kolektivní tvorba tedy vyžaduje vždy určitý kompromis. Vytvořme si nyní cestu, která bude zahrnovat kuchyň a obývací pokoj. Čtěte velmi pomalu, jednotlivá zastavení se neučte nazpaměť, ale intenzivně si je představujte - nejlépe si je přeneste do svého bytu. Nejdříve začněte
dveřmi do kuchyně1
, pohled vám padne na
kuchyňskou linku2
, v ní je zabudovaná
myčka3
, následuje
dřez4
a
lednička5
. Vedle se nachází okenní část, ale nejdříve se soustřeďte na
topení6
, dále
parapet7
a
samotné okno8
. Uprostřed místnosti stojí
židle9
a
stůl10
. A nyní přejděte do obýváku. Tam vidíte
obývací stěnu11
s
televizí12, sedačku13
a
konferenční stolek14
.
Máte hotovo? Odpovězte si na tyto otázky. Patří do zastavení na cestě lednička, digestoř, koberec, židle, hodiny, parapet a okno? Odpovědi by pro vás měly být jednoduché.
Cestu máme, následuje přiřazení pojmů k zastavením. Můžeme se naučit vyjmenovat třeba kraje naší republiky.
Postupujeme následovně: Vždy si představte jedno zastavení a k němu připojte asociací název kraje či něco, co ho charakterizuje. Po ukončení asociace přejděte na následující zastavení a asociujte další kraj. Připomínám, že asociace by měla být zábavná, osobní, logická, neobvyklá a emotivní. Po dobu tvoření asociací se vždy pečlivě soustřeďte pouze na tvorbu aktuální asociace, nespěchejte, asociaci si opravdu prožijte. Nevracejte se k minulým zastavením. Opakování během cesty svědčí o snaze se cestu naučit, ne představit a také těkání mezi pojmy svádí vaši hlavu k tvoření příběhu, což je u této metody nežádoucí.
Nabízím příklad, možných asociací. Opět platí: Neučte se, prožívejte, představujte si a nejlépe si vymyslete asociace vlastní! Trošku jsem cestu upravila tak, abyste v kuchyni našli kraje české a v obýváku kraje moravské.
Kuchyň:
-
Kuchyňské dveře (Hlavní město Praha):
Do kuchyně se musíte doslova prokousat, protože vstupu vám brání obrovská
pražská šunka
.
-
Kuchyňská linka (Středočeský):
na lince máte položený vzkaz od kamaráda, že vám ve
středu
linku přijedou vyměnit.
-
Myčka (Plzeňský):
z myčky se vám valí pěna a po prvním ohledání zjišťujete, že je to pěna
pivní,
přímo plzeňská!
-
Dřez (Karlovarský):
dřez je plný nádherného
karlovarského porcelánu
.
-
Lednička (Ústecký):
při otevření ledničky automaticky otevíráte
ústa
, když vidíte uvnitř uložené dobroty.
-
Topení (Liberecký):
Na topení se vyhřívá a vrní
bílý tygr
, který uprchl z
liberecké ZOO
.
-
Parapet (Královéhradecký):
Na parapetu trůní a blýská se
královská svatováclavská koruna
.
-
Okno (Pardubický):
Oknem vám právě do pokoje vskočil
kůň
, který se zaběhl přímo z dostihů na
Velké pardubické
.
-
Židle (Vysočina):
Chcete si sednout na židli, ale nemůžete se na ni vyškrábat. Je na vás příliš
vysoká
!
-
Stůl (Jihočeský):
Na stole vás čeká voňavý upečený
třeboňský
kapr, který z jiného než Jihočeského kraje být prostě nemůže.
Nyní pokračujete do obýváku, kde vás budou čekat moravské kraje:
-
Obývací stěna (Olomoucký):
Do nosu vás opět uhodí další vůně, tentokrát
olomouckých syrečků
, které jsou už tak přezrálé, že pomalu stékají po nábytku.
-
Televize (Moravskoslezský):
Chcete si ji zapnout, ale přes nános
ostravského uhelného prachu
na obrazovku sotva vidíte.
-
Sedačka (Zlínský):
Tam najdete pohozené boty svých nejbližších, samozřejmě značky
Baťa
.
-
Konferenční stolek (Jihomoravský):
Zde konečně objevíte něco užitečného.
Slovník brněnského hantecu
, abyste se domluvili, až do Brna vyrazíte.
Takto může vypadat základní model cesty. Podobně můžete zpestřit a odlehčit výuku a zároveň se nabízí diskuse o tom, co je pro každý kraj typické. Můžete vycházet z průmyslu, dějin, zemědělství, z podoby či obsahu samotného slova atd. Při vybavování si informací si znovu představte cestu od začátku. Každé zastavení, které se vám vybaví, vám zároveň napoví požadovaný přiřazený pojem.
Pokud vás metoda zaujala, doporučuji již zmíněnou knihu Tonyho Buzana
Trénink paměti
.
ZDROJE
-
BUZAN, T.
Trénink paměti: Jak si zapamatovat vše, co chcete.
Brno: BizBooks, 2013. ISBN 978-80-265-0057-5.

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání

Poradna

Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon

Články

Mnemotechnické pomůcky, 1. část
Mnemotechnické pomůcky, 2. část
Mnemotechnické pomůcky. 3. část