Formativní hodnocení v praxi

Vydáno:

Ve chvíli, kdy se v oblasti vzdělávání rozhodneme pro změnu, měla by vycházet z postupů, které byly ověřeny výzkumy, pilotovány na reprezentativním vzorku škol a mají prokazatelný dopad na zlepšení učení žáků. Formativní hodnocení, které je již řadu let pevnou součástí mnoha zahraničních vzdělávacích systémů, ukazuje cestu, která je sice obtížná, ale správná. Jeho pozitivní efekt se projevuje jak v oblasti učení žáků a jejich vnitřní motivace, tak v rovině vztahů mezi žákem a učitelem i mezi žáky navzájem.

Co je formativní hodnocení?
Pojem formativní hodnocení, který se u nás stále více vžívá, je možná trochu zavádějící. Nejde totiž pouze o hodnocení, ale o celkovou koncepci pedagogické práce, kterou v základu můžeme rozdělit do pěti strategií: cíle učení a kritéria úspěchu, vedení třídní diskuse a získávání důkazů o učení, poskytování zpětné vazby, vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení žáků.
Každá strategie v sobě skrývá nespočet konkrétních nástrojů,