Role rodiče je náročnější než role učitele, jsem vděčná, že mohu zažívat obojí

Vydáno: 10 minut čtení

Zástupkyně ředitele ZŠ Jana Wericha v Praze Eva Jakubičková letos získala cenu za mimořádný počin, která se uděluje v rámci soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy Zlatá karabina. Co ji na ocenění nejvíce potěšilo, jaká je její vyučovací filozofie a jaké jsou její rady, „jak se z toho nezbláznit“? Nejen o to jsme si povídali v našem rozhovoru.

Role rodiče je náročnější než role učitele, jsem vděčná, že mohu zažívat obojí
Michaela
Váchová
Spolupracovnice Řízení školy
Jste výherkyní ceny za mimořádný počin, která se uděluje v rámci předávání cen Zlaté karabiny. Co pro vás tento úspěch znamená?
Velice mě potěšilo, že jsem ocenění získala právě na základě nominací od kolegyň a kolegů. Získání ceny vnímám tak, že jdeme v ZŠ Jana Wericha dobrým směrem, a považuji tento úspěch za ocenění společné týmové práce.
Ve vaší nominaci zaznělo spoustu pěkných slov, mimo jiné že jste vstřícná, upřímná, spravedlivá, máte pochopení a podílíte se na řadě aktivit nad rámec vaší práce. Z čeho jste měla největší

Související dokumenty

Pracovní situace

Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Spolupráce rodiny a školy
Manuál krizové komunikace
Individuální vzdělávání žáka

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Odpočet hodin
Jmenování ředitele
Výměna zástupce
Zástupce ředitele
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Předávání agendy
Úvazek
Jmenování ředitele
Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele školy
Výše příplatku za vedení
Nepedagog jako zástupce ředitele
Sloučení mateřské a základní školy - pracovní smlouva pro zástupce ředitele škol