Jmenování ředitele

Plné znění otázky

Ředitel školy byl jmenován do funkce ředitele v r. 2018, tzn., že jeho funkční období trvá do roku 2024. Zda v daném roce 2024 zřizovatel vyhlásí konkurz nebo potvrdí pozici v rámci rekonkurzu nechci předjímat. Jaký je možný postup zřizovatele, když daný ředitel školy bude zvolen v rámci komunálních voleb do zastupitelstva a bude následně zvolen do uvolněné funkce? Je jasné, že na jeho funkci zřizovatel vyhlásí nový konkurz. Na jakou dobu bude mít jeho "zástupce" jmenování? Na celou dobu mandátu, tzn. do roku 2026? A co se bude dít v roce 2026, pokud se původní ředitel vrátí? Jak to bude s případným konkurzem, který měl být původně v roce 2024?

Odpověď

Související dokumenty