ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení

Vydáno:

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Související dokumenty

Pracovní situace

Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
MPSV: Rodiče nemusejí kvůli ošetřovnému do školy. Jde to i bezkontaktně
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření