Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o platu a jeho složkách

Vydáno: 6 minut čtení

Potkaly se nejen jednou – a ne u Kolína, advokátka s ředitelkou a povídaly si o všem možném. A také o právních věcech ve školství. A díky spojení školské praxe a právní teorie vznikla tato série rozhovorů, se kterými se setkáváte po celý školní rok 2023/2024. Zamýšlíme se nad personálními záležitostmi ředitele školy a vymýšlíme, jak nastavit personální činnosti co nejlépe. Minule jsme si povídaly o odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků a dnes se podíváme na to, jak je to s jejich odměňováním.

Advokátka mluví s ředitelkou… tentokrát o platu a jeho složkách
Mgr.
Alice
Kubů Frýbová
advokátka, skoly.holubova.cz
Mgr.
Irena
Trojanová
Ph.D.
ředitelka ZŠ Bohumila H

Související dokumenty

Pracovní situace

Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Odměňování platem
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Zařazování do platových tříd - pedagog volného času
Zařazování do platových tříd - psycholog
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Telefonické ověřování výše platu
Odnětí osobního ohodnocení

Poradna

Kariérový poradce
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy
Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Koordinátor ŠVP
Odměna
Platový tarif vedení školy
Mimořádná odměna
Platová třída zástupce ředitele školy
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Odměna při skončení pracovního poměru a odchodu do důchodu - souběžné pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Zařazení nepedagogického zaměstnance do platové třídy
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky

Články

Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o pracovní smlouvě
Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o odborné kvalifikaci
Advokátka mluví s ředitelkou... tentokrát o přijímání nových zaměstnanců

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě