Telefonické ověřování výše platu

Vydáno:

Telefonické ověřování výše platu je jedním z problémů, s nimiž se zaměstnavatelé setkávají velmi často. Toto ověřování je poměrně častou formou ověření potvrzení, které zaměstnavatel na žádost zaměstnance vystavil pro účely nějaké formy půjčky, spotřebitelského úvěru, leasingu a jiných finančních nástrojů obdobného typu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Zveřejnění údaje o platu
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Odměňování platem
Personální evidence
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Zveřejňovat či nezveřejňovat platy?
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Platový výměr
Zařazování do platových tříd - psycholog
Zařazování do platových tříd - provozní, řemeslné a ostatní práce

Poradna

Platový tarif vedení školy
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Absence učitelů - studium
Úvazky
FKSP a očkování
Intervence
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Příplatek za vedení
Ochrana osobních údajů
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Odměna za pedagogickou intervenci
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele