Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele

Vydáno:

Související dokumenty

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Zveřejnění údaje o platu
Odměňování platem
Telefonické ověřování výše platu
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Splatnost a výplata platu
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Odnětí osobního ohodnocení

Poradna

Platový tarif vedení školy
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Odměna za pedagogickou intervenci
Platová třída
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Přespočetné hodiny a práce přesčas