Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Odměňování platem
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Telefonické ověřování výše platu
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Zveřejnění údaje o platu
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas

Poradna

Kariérový poradce
Platový tarif vedení školy
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Odměna za pedagogickou intervenci
Platová třída
Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
340/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí