Nový platový řád pedagogických pracovníků

Vydáno:

Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících byl v rámci legislativního procesu – z iniciativy našich zákonodárců – doplněn o další pravidla upravující odměňování pedagogických pracovníků. V Senátu byl přijat „technický“ pozměňovací návrh, na němž se spolupodílelo MŠMT. Nová pravidla mají nabýt účinnosti až od nového roku.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Odnětí osobního ohodnocení
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování platem
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Telefonické ověřování výše platu
Metodický výklad k odměňování
Zveřejnění údaje o platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Platový tarif – nároková složka platu
Splatnost a výplata platu

Poradna

Kariérový poradce
Platový tarif vedení školy
Koordinátor ŠVP
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Odměna
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Odměna za pedagogickou intervenci

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)