Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas

Vydáno:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), obsahuje mimo jiné úpravu sjednávání a určení mezd, ochranu zaměstnanců při kompenzaci práce v obtížných pracovních podmínkách (přesčasy, práce ve svátek, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí, v sobotu a v neděli), poskytování mzdy v naturální formě a uplatnění konta pracovní doby. Mezi zákonem uvedené příplatky patří i příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah. Tento příplatek bývá často zaměňován s příplatkem za práci přes čas. Tato záměna je zcela chybná. Příplatky jsou každý vyplácený za jiných okolností a existují vedle sebe.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Účast na školení během víkendu
Práce přesčas
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Odnětí osobního ohodnocení
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Stávka a přespočetné hodiny
Indispoziční volno
Odměňování platem
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Telefonické ověřování výše platu

Poradna

Přespočetné hodiny a práce přesčas
Platový tarif vedení školy
Koordinátor ŠVP
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Kariérový poradce
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přímá ped. činnost
Odměna za pedagogickou intervenci

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě