Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas

Vydáno:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), obsahuje mimo jiné úpravu sjednávání a určení mezd, ochranu zaměstnanců při kompenzaci práce v obtížných pracovních podmínkách (přesčasy, práce ve svátek, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí, v sobotu a v neděli), poskytování mzdy v naturální formě a uplatnění konta pracovní doby. Mezi zákonem uvedené příplatky patří i příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah. Tento příplatek bývá často zaměňován s příplatkem za práci přes čas. Tato záměna je zcela chybná. Příplatky jsou každý vyplácený za jiných okolností a existují vedle sebe.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Účast na školení během víkendu
Práce přesčas
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Odnětí osobního ohodnocení
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Evidence a proplácení přespočetných hodin
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Indispoziční volno
Stávka a přespočetné hodiny
Telefonické ověřování výše platu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu

Poradna

Platový tarif vedení školy
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Školení o víkendu
Příplatek
Příplatek
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přímá ped. činnost