Splatnost a výplata platu

Vydáno:

Plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku (§ 141 odst. 1 zákoníku práce).

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Telefonické ověřování výše platu
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování platem
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Odnětí osobního ohodnocení
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Zveřejnění údaje o platu
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Složky platu ve veřejném školství
Platový výměr
Evidence a proplácení přespočetných hodin

Poradna

Platový tarif vedení školy
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Odměna za pedagogickou intervenci
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Koordinátor ŠVP
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Výpověď