Okamžik vzniku práva na mzdu/plat

Vydáno:

Podle ustanovení § 141 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jsou mzda nebo plat splatné po vykonání práce. Spor však může vzniknout o okamžik, kdy tento nárok vzniká. Situaci řešil Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí č. j. 21 Cdo 810/2010, ze dne 10. května 2011. Mzda, kterou zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za vykonanou práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků, se sjednává především v pracovní smlouvě, v kolektivní smlouvě nebo v jiné smlouvě.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce

Pracovní situace

Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Složky platu ve veřejném školství
Platový výměr
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Srážky ze mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Odnětí osobního ohodnocení
Zařazování vychovatelů do platových tříd

Poradna

Platový tarif vedení školy
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Odměna za pedagogickou intervenci
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Platová třída
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz