Okamžik vzniku práva na mzdu/plat

Vydáno:

Podle ustanovení § 141 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jsou mzda nebo plat splatné po vykonání práce. Spor však může vzniknout o okamžik, kdy tento nárok vzniká. Situaci řešil Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí č. j. 21 Cdo 810/2010, ze dne 10. května 2011. Mzda, kterou zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za vykonanou práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, podle obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků, se sjednává především v pracovní smlouvě, v kolektivní smlouvě nebo v jiné smlouvě.

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Složky platu ve veřejném školství
Platový výměr
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Odnětí osobního ohodnocení
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné

Poradna

Platový tarif vedení školy
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Koordinátor ŠVP
Odměna
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Úvazky
Intervence

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce