Platový tarif – nároková složka platu

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Telefonické ověřování výše platu
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Evidence a proplácení přespočetných hodin
Odměňování platem
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Specializační příplatek pedagogického pracovníka – nároková složka platu
Odměna – nenároková složka platu
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Osobní příplatek – nenároková složka platu
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Splatnost a výplata platu

Poradna

Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Odměna za pedagogickou intervenci
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Výpověď
Zařazení do platového stupně
Smlouva
Výpověď
Výpověď
DPP