Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství

Vydáno:

Účelem odměňování zaměstnanců je spravedlivě ocenit skutečný výkon zaměstnanců a efektivně stimulovat zaměstnance k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu.

Související dokumenty

Pracovní situace

Složky platu ve veřejném školství
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Odnětí osobního ohodnocení
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Odměňování platem
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Srážky ze mzdy
Splatnost a výplata mzdy

Poradna

Využití neúčelového daru na odměny zaměstnanců v příspěvkové organizaci
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Kariérový poradce
Odměna
Platový tarif vedení školy
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele
Asistent pedagoga, pedagog
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Práce během pracovní neschopnosti
Dočasně jmenovaný ředitel školy = ztráta pracovní pozice v organizaci
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Mimořádná odměna
Školní psycholog a jeho financování
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Prodloužení zkušební doby
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
251/2005 Sb. o inspekci práce

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
448/2011 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Vzory