Odnětí osobního ohodnocení

Vydáno:

U zaměstnanců odměňovaných platem je jednou ze složek platu osobní příplatek. A právě tuto složku zaměstnavatelé často krátí jako reakci na pochybení zaměstnance. Osobní příplatek je jednou ze složek platu, kterou může zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci, jenž dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo jenž plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci anebo jenž je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy.

Související dokumenty

Pracovní situace

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Osobní příplatek – nenároková složka platu
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Složky platu ve veřejném školství
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Odměna – nenároková složka platu
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Platový výměr
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog

Poradna

Koordinátor ŠVP
Platový tarif vedení školy
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Kariérový poradce
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Pracovní cesta ve svátek
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Odměna
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Odměna za pedagogickou intervenci
Školení o víkendu
Příplatek
Příplatek
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce