Odnětí osobního ohodnocení

Vydáno:

U zaměstnanců odměňovaných platem je jednou ze složek platu osobní příplatek. A právě tuto složku zaměstnavatelé často krátí jako reakci na pochybení zaměstnance. Osobní příplatek je jednou ze složek platu, kterou může zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci, jenž dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo jenž plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci anebo jenž je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Osobní příplatek – nenároková složka platu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Složky platu ve veřejném školství
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Odměna – nenároková složka platu
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Platový výměr
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část

Poradna

Platový tarif vedení školy
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Odměna za pedagogickou intervenci
Školení o víkendu
Příplatek
Příplatek
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace